Група ”Звездичка”

spartak 1Екип на група „Звездичка“

мед. сестра- Ирина Михайлова
мед. сестра- Велка Долинска
мед. специалист- Елица Узунова
пом. възпитател- Снежана Шопска

Редене на кубчета по цвят и форма

По пътя на своето развитие децата преминават през различни етапи на игра. Първият етап се нарича функционална игра, когато децата намират удоволствие от многократно преместване на предмети и проучването на играчки чрез сетивата си. Следващият етап е етапът на конструктивната игра.

Какво е характерно за конструктивните игри?

Характерно за този вид игри е наличието на познавателен елемент. Децата се учат да сравняват отделните елементи, да усвояват пространствените отношения, развиват мислене, въображение, внимание.

Вижте сами:

zvezdichka kubcheta 1

zvezdichka kubcheta 2

zvezdichka kubcheta 3

Весели игри на малките "звездички"

Едно носленце имам
Две ушенца,
Две краченца,
Две ръчички, две очички-
Ясни са звездички

Две ръчички с десет пръста
имам аз деца.
Хей ги горе,хей ги долу-
хоп на раменца.
Две ръчички с десет пръста
имам аз деца.
Хей ги горе,хей ги долу-
хоп на коленца.

Във веселите игри през септември 2021 година малките "звездички" научават много интересни неща. Те вече знаят  как с ръчички и крачета да си помагат и да се забавляват.

Ето вижте ги!

hej-hej-
hej-hej-
hej-hej-
hej-hej-
hej-hej-

Лято с весели ята!

Лято с весели ята,
дай ни още топли нощи.
Да прощава есента,
но не си отивай още.

                    Цветан Ангелов

Малките "звездички" са като весели ята, когато са на двора в детската градина.
Неусетно, с весели игри и в спортна надпревара преминават горещите дни на месец август 2021 година. Помагат им модерните спортните съоръжения, меката трева,  сянката на сенниците и декоративната растителност на двора.

 

Децата се закаляват, придобиват умения и с всеки изминат ден стават по самостоятелни и можещи. Научават правила за другарството и взаимопомощта.Та нали така растат здравите и щастливи деца, които отправят молба  лятото да не си отива?!.
Ето, вижте ги:

leto-
leto-
leto-

Ех, че славна веселба!

 

Трамба-лумба
лумба-ба!
Петко има
веселба!

Днеска чичо
му Върбан
му донесе
барабан.

 

Трамба-лумба
лумба-ба,
ех, че славна
веселба!

         Чичо Стоян

В група "Звездичка" има лятна веселба. Забавно и приятно е в горещите юлски дни да си на двора на хлад и да се забавляваме на спортните съоръжения.
Ето ви няколко колажа от снимки за ежедневието на децата в седмицата 12 - 16 юли 2021 година.

veselba-
veselba-
veselba-
veselba-
veselba-

Първи уроци

Патенцата плуват
в бистрия поток.
Днес им преподават
първия урок.

Мама Белогушка
пляска със крилца -
Смел бъди, Пъструшко
па,па,па,па,па.
Патенцата леко
махат със крилца.

Маха с кърпа весел
старият жабок -
Много ми хареса
първия урок.
                     Веса Паспалеева

Децата от група "Звездичка" макар и най - малки, непрекъснато научават нещо ново в детската градина. В горещите юлски дни на 2021 година, те конструират.  Накратко - играят и се забавляват или получават първите си уроци.
Така, както малките патенца получават първи напътствия за плуване, те са творци на коли, машини, сгради и какво ли не.
Ето вижте ги:

kostrukturi-
kostrukturi-
kostrukturi-