На горе

Документи на ДГ

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ДГ "Еделвайс"
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ, ОТПАДАНЕ ИЛИ НЕПОСЕЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ДГ „ЕДЕЛВАЙС“ 2019-2020 г.
План за действие и финансиране по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Еделвайс“ за периода 2019/2020 г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „Еделвайс” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 – 2020 година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДГ "ЕДЕЛВАЙС" за учебната 2019/2020 година
Етичен кодекс на работещите в ДГ „Еделвайс”, гр. Кюстендил за учебната 2019-2020 година
Годишен план за квалификационната дейност на педагогическите специалисти в детска градина „ЕДЕЛВАЙС”- ГР. КЮСТЕНДИЛ за учебната 2019/2020г.
Годишен план за дейността на ДГ „ЕДЕЛВАЙС“, гр.Кюстендил за учебната 2019/2020 г.

Годишният план на ДГ „Еделвайс“ гр. Кюстендил е приет с решение на ПС – протокол № 7 / 10.09.2019 г.  и е утвърден със заповед на директора № 766/11.09.2019 г.. При възникнала необходимост той може да бъде актуализиран през учебната година.

Протокол No 3 от 17.04.2019 г. от заседание на Обществения съвет при ДГ”Еделвайс” град Кюстендил
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ, ОТПАДАНЕ ИЛИ НЕПОСЕЩАВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕДЕЛВАЙС” ГР. КЮСТЕНДИЛ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДГ "ЕДЕЛВАЙС” за учебната 2018/2019 година
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина „Еделвайс“ за периода 2018/2019 г.
ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ДГ „ЕДЕЛВАЙС“, гр.КЮСТЕНДИЛ за учебната 2018/2019 г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕДЕЛВАЙС" - утвърден със заповед № 676 /12.09. 2018 г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО за учебната 2018/2019г.
ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП В СГРАДИТЕ И ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА на детска градина „Еделвайс“, гр. Кюстендил
Портфолио на ДГ "Еделвайс" 2017-2018 г.
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА ,,ЕДЕЛВАЙС”
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДГ "ЕДЕЛВАЙС” за учебната 2017/2018година
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ, ОТПАДАНЕ ИЛИ НЕПОСЕЩАВАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА -2017/2018
 
 
Powered by Phoca Download