На горе

Документи на ДГ

Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ " Еделвайс" за учебната 2017/2018 година
ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ЕДЕЛВАЙС” ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕДЕЛВАЙС” - 2017/2018
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ по изпълнение на Стратегията за развитие на детска градина „ЕДЕЛВАЙС“ за периода 2017/2018 г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Поименен списък на Обществения съвет при ДГ”Еделвайс” град Кюстендил
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ, ОТПАДАНЕ ИЛИ НЕПОСЕЩАВАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
Правилник на обществен съвет
План за действие и финансиране за 2016/2017г.
ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ЕДЕЛВАЙС” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС”
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС” 2016 – 2020 ГОДИНА
 
 
Powered by Phoca Download