Празник по БДП

На 28.02.2023 г. в група "Катеричка" се проведе празник по БДП под надслов "Ние знаем как да се предпазваме на пътя". Гости бяха родители, колеги и децата от група "Звънче".
Празникът започна със сценка по мотиви от "Свирачът и автомобилите" на Джани Родари. След това имаше гатанки, стихчета, песни и разбира се състезателни игри.

Децата с ентусиазъм рецитираха и пяха, но най-голямо старание вложиха в игрите - откриваха пътни знаци, отговаряха на въпроси, свързани с правилата за движение по пътищата, редиха пъзели -знаци.
Така в игри и забавления малчуганите неусетно демонстрираха усвоени знания по важната тема за безопасност на движението по пътищата.

praznik-
praznik-
praznik-
praznik-
praznik-
praznik-
praznik-

Пътешествие в страната на пътните знаци

По света и в Европа
всеки с велосипеда
спира винаги на стопа
щом на пътя го съгледа.
Себе си добре ще браните,
ако спазвате забраните.
Всички, всички палави юнаци
щом научат тези знаци
и са тръгнали на път,
пътят ще им стане лек.

На 21 февруари 2023 година в занималнята на група „Звънче“ се проведе викторина по БДП на тема „Пътешествие в страната на пътните знаци“. Във викторината участваха деца от група“ Звънче“ и група“ Врабче“.

Децата от двата отбора изиграха шест игри, в които показаха колко много знаят за пътните знаци, пътната маркировка, правилно и неправилно поведение при пресичане на уличното платно, затвърдиха знанията си за мястото на придвижване на превозните средства, сглобяваха пъзел. Отговаряха на гатанки, рецитираха стихове по темата и пяха песни за безопасното движение. Във викторината участниците от двата отбора се представиха достойно и получиха максимален брой точки, за което бяха наградени с грамоти.

 

strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-
strana-

 

Могат ли хората без превозни средства?

Вече имам си кола, тя на татко е била.
Подари ми я и аз карам си я всеки час.
С нея ходя на разходка, също и да ритам топка.
Рано вчера на пазара тя със дядо ни закара.
Баба честичко я мие, с мека кърпичка я трие,
за да бъде като мен - чистичка тя всеки ден.
Хубавата ми кола и послушна и добра.
Вози ме тя всеки час. Песнички й пея аз.
Лилия Велчева

В съответствие с ДОС за предучилищното образование и цялостна концепция на Програмната система на детската градина, старши учител Валентина Стоянова проведе планирана педагогическа ситуация в гр. "Зайче". На 3 февруари 2023 г. по ОН "Конструиране и технологии" на тема: "Могат ли хората без превозни средства"?.
Присъстваха: директора на ДГ "Еделвайс" - г-жа Мариана Атанасова, зам. директора - г-жа  Соня Златанова и учители от детската градина.
Предвид възрастовите особености на децата, в ситуацията беше създадена подходяща психо-емоционална нагласа и познавателната активност на малчуганите се стимулира чрез средствата на интерактивната дъска, игрови упражнения, художествена литература, песни и автодидактични игри. За да придобият представа за превозни средства по суша, въздух и вода учителката включи анализатори: слухови, зрителни, моторно-двигателни. В хода на ситуацията се осъществи динамичен преход една дейност в друга-обучение, игра, практически упражнения. При прилагането на индивидуален подход към децата се осъществи рефлексия и резилианс в следните аспекти: интелектуален, комуникативен, личностен и кооперативен.
Ето как  от проведената педагогическа ситуация те намериха отговор на въпроса: "Могат ли хората без превозни средства?"

mps--
mps--
mps--
mps--
mps--
mps--
mps--
mps--

 

„Познавам ли пътните знаци?“

Три очички засмени

мигат различно оцветени:

Спри! Внимание! Тръгни!

Що е то кажи?

На 26 януари 2023 година децата група „Ежко" си припомниха основните правила за безопасно движение на улицата. Те участваха в  игри и състезания с пътни знаци - „Познавам ли пътните знаци?“; „Превозни средства“; „Пешеходци“.

Ето вижте ги:

vesel-
vesel-
vesel-
vesel-
vesel-
vesel-
vesel-
vesel-
vesel-
vesel-
vesel-

По пешеходната пътека премини!

Всички казват: „Вече си голям!“.
Знам, много трябва да внимавам,
ако за детската градина тръгна сам!
Опасно е платното да пресичаш.
Запомних - в ляво първо погледни,
а после в дясно, без да тичаш
по пешеходната пътека премини!

Но не по всяка имаш право!
Пътека „зебра“ избери!
Предимство тя осигурява
пред всички преминаващи коли.

Даниела Виткова

В кая на месец януари 2023 година, със специално подготвена презентация на тема „Къде играят децата?,  малките възпитаници от групите „Мечо“, „Звънче“ и „Катеричка“ си припомниха безопасните места за игра и основните правилата за поведение на пътя.

След като изгледаха презентацията и обогатиха знанията си по темата преминаха към игри на интерактивна дъска. С интерактивните игри децата затвърдиха знанията си за светлинните сигнали на светофара, разпознаваха пътните знаци, посочваха правилни и неправилни места за игра, подреждаха пъзел, намираха правилна траектория в лабиринт.

Ето вижте:

prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-
prezentacia-