"Правилата пътни щом познавам – мога да се състезавам“

Днес /13 май 2021/ в двора на ДГ „Еделвайс“ на ул. „Спартак“ № 21 се състоя викторина, свързана с безопасността на движението по пътищата, на тема "Правилата пътни щом познавам – мога да се състезавам“ . Във викторината участваха деца от четвъртите групи – група „Врабче“ и група „Катеричка“.
Безопасността на движение по пътищата е тема, по която непрекъснато се дискутира. В нашия изключително динамичен живот превенцията по безопасност на движение е наложителна от най- ранна детска възраст. Най-важно за всички нас е опазването живота и здравето на децата – участници в пътното движение.
С много емоции бе съпътствана цялата викторина. Момичетата и момчетата от двата отбора отговаряха на въпроси свързани с правилата за движение по пътищата, демонстрираха знания за пътните знаци, пътната маркировка и поведението на децата при пресичане на уличното платно. Децата и от двата отбора показаха отлични знания, пяха любими песнички за безопасното движение и рецитираха стихове.
За доброто си представяне участниците във викторината получиха грамоти от госпожа Мариана Атанасова – директор на ДГ „Еделвайс“.

 

viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-
viktorina-

Утринна гимнастика на детската площадка

Събуди се и стани
още с първите петли
рано-рано във зори
и деня си започни.
Защото всички знаем
сутрин да играем...


На 21.05.2021 година малките спортисти от група "Зайче" посетиха детската площадка в близост до детската градина. Там се проведоха утринна гимнастика и игри на детските съоръжения.
Осъществи се и 5 - минутка по безопасност на движението, за да напомним на децата отговори на въпросите:

"Защо улицата трябва да се пресича само на определените за това места?", "Защо е опасно да се пресича улицата тичешком?" и Защо за пресичащ пешеходец е опасен момента, когато се разминават два автомобила?".
Ето вижте ни:

utrin-
utrin-
utrin-
utrin-
utrin-
utrin-
utrin-
utrin-
utrin-
utrin-
utrin-

Моят велосипед


Имам аз малко превозно средство
само на две колела
Няма нужда от резервоар за храна
Природата с газове не замърсява
искаш ли да се повозиш - то те спасява!

На 21.04.2021 г. учителката В. Стоянова проведе планирана педагогическа ситуация с децата от група "Зайче" по образователно направление конструиране и технологии на тема: "Моят велосипед".

Реализирането на очакваните резултати от план-конспекта на урока се базира на богата нагледно-практическа основа. Образователното съдържание се проведе чрез нови подходи, интерактивни играчки и мултимедийни продукти.

Ситуацията се проведе на новоизградената площадка в двора на ДГ,  реализирана по проект:"Играя и се движа безопасно" . Това спомогна децата да осъзнаят себе си като активни участници в движението по пътищата, да открият опасностите които крие улицата и да усвоят модели на безопасно поведение.

velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-
velo-velo-

На строителната площадка

Тухла, вар,тухла, вар -
реди стария зидар.

С мистрията заглажда,
метър и отвес изважда -
мери, мисли и пресмята -
да е хубава стената,
да е здрава, права,
да му носи слава.

Днес на изток, утре - юг.
зид зидосан, с вар варосан
към небето се издига - хоризонта стига.

 Интересен и вълнуващ беше денят 15.04.2021 г. на малчуганите от група "Зайче". Те се запознаха с труда, който полагат майсторите строители, превозните средства и инструментите, които използват в своята работа. Децата разбраха, колко важна и значима е тази професия и кой строи детските площадки за игри с приятели добри.
Не пропуснахме да си припомним правилата за безопасно движение по пътищата - как се пресича пътното платно, какво е пешеходна пътека, къде се движим (от дясно на тротоара), значението на светофара и други.
Прибрахме се в детската градина с желанието, когато порастем да работим като: строители, инженери, шофьори на трактори или регулировчици.

stroiteli-
stroiteli-
stroiteli-
stroiteli-
stroiteli-

Актуализация на План- програма за действие за безопасност на движението по пътищата 2021 година

Направена е актуализация на План- програмата за действие за безопасност на движението по пътищата - 2021година, съобразно План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката и заповед РД09-660/15.03.2021 г. на министър Вълчев.

Предлагаме Ви да се запознаете с План- програмата за действие за безопасност на движението по пътищата, приета с решение на Педагогическия съвет от 06.04.2021г.