Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Детска кухня

ДГ „ Еделвайс“ разполага със собствена млечна кухня. Ежедневно се обслужват между 30 -40 семейства.
Тя е една от първите, изградени в града ни .Детска млечна кухня цели да подобри храненето на кърмачетата и малките деца, както и да и улесни родителите в отговорната задача за отглеждане на децата си.
Храната се предлага по предварително изготвени седмични менюта. Те са изготвени с участието на технолог по хранене. Детска млечна кухня приготвя и предоставя разнообразна храна за децата от десет  месеца до тригодишна възраст. Храната отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.
Храната се получава на раздавателен пункт , който се намира в централна база на детското заведение – ул. “ Бенковски“ 10, град Кюстендил.

  • Created on .