Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Административни услуги

Заявление за издаване на удостоверение Образец УП-2 за трудов стаж
Заявление за издаване на удостоверение Образец УП-3 за осигурителен стаж
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Заявление за допълнителна услуга
Заявление за издаване на дубликат
Заявление за храна от детска кухня
Заявление за прием на дете
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Предоставяни административни услуги от детската градина в изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.

Услугата не се предоставя по електронен път

 
 
Powered by Phoca Download