На горе

Финансов модул

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 31.03.2021 г.
ДГ "Еделвайс" Кюстендил - Начален бюджет 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 31.12.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 30.09.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 30.06.2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 31.03.2020 г.
ДГ "Еделвайс" Кюстендил - Начален бюджет 2020 г.

Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-274 от 28.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 31.12.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Еделвайс" гр.Кюстендил към 31.10.2019 г
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 30.09.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 30.06.2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 31.03.2019 г.
ДГ "Еделвайс" Кюстендил - Начален бюджет 2019 г.
СПРАВКА ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ПО ДОГОВОРИ ЗА 2019 ГОДИНА, сключени в ДГ”Еделвайс”
ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на ДГ "Еделвайс" гр. Кюстендил към 31.12.2018 г.
ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 30.09.2018 г.
ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 30.06.2018 г.
ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 31.03.2018 г.
ДГ "Еделвайс" Кюстендил - Начален бюджет 2018 г.
ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета на ДГ "Еделвайс", гр.Кюстендил към 31.12.2017 г.
 
 
Powered by Phoca Download