На горе

Защита на личните данни (GDPR)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

В съответствие с Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците - Приложение № 9

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДГ „ЕДЕЛВАЙС“ гр. КЮСТЕНДИЛ
 
 
Powered by Phoca Download