На горе

Обществен съвет

Протокол от заседание на ОС - 12.01.2023
Покана за заседание на ОС - 12.01.2023
ПРОТОКОЛ № 1/09.12.2022 от заседание на ОС
Протокол от събрание за излъчване на представители на родителите в ОС на ДГ
Покана до родителите на децата от всички групи на ДГ "Еделвайс"
ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
ПРОТОКОЛ № 1 за проведено заседание на ОС - 5 октомври 2022 година
Покана за заседание на Обществения съвет - 5 октомври 2022 година
ПРОТОКОЛ № 4/ 07.07.2022 г. за проведено заседание на обществения съвет
ПОКАНАза заседание на обществения съвет на детската градина - 07.07.2022
ПРОТОКОЛ № 3/ 31.03.2022 г.за проведено заседание на обществения съвет
Покана за заседание на ОС - 31 март 2022
ПРОТОКОЛ № 2/ 08.02.2022 г.за проведено заседание на обществения съвет
Покана за заседание на ОС - 08.02.2022
ПРОТОКОЛ № 1/21-22 за проведено заседание на обществения съвет към детска градина „Еделвайс“
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ „ЕДЕЛВАЙС“ 2020 -2021 г.
Покана за заседание на ОС - 07.10.2021
Протокол № 4/ 30.06.2021 г. за проведено заседание на обществения съвет към ДГ „Еделвайс“
Покана за заседание на ОС - 30.06.2021
Протокол № 3 от заседание на ОС от 15.04.2021
 
 
Powered by Phoca Download