На горе

Обществен съвет

Протокол от заседание на ОС от 15.04.2021
Покана за заседание на ОС -15.04.2021
Протокол № 2 от заседание на ОС
ПОКАНА за заседание на обществения съвет на детската градина - 04.02.2021
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ „ЕДЕЛВАЙС“ 2019-2020 г.
ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на ОС
Покана за заседание на обществения съвет - 28.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ № 4 от заседание на ОС - 03.07.2020
Покана за заседание на ОС - 03.07.2020
ПОКАНА за заседание на обществения съвет на детската градина - 12.03.2020
ПРОТОКОЛ № 3 от заседание на ОС - 12.03.2020
ПРОТОКОЛ № 2/ 22.01.2020 г.за проведено заседание на обществения съвет
Покана за заседание на ОС - 22.01.2020
ПРОТОКОЛ № 1/09.12.2019г. за проведено заседание на обществения съвет към детска градина „Еделвайс “
Покана за заседание на Обществения съвет към ДГ „Еделвайс“ гр. Кюстендил на 09.12.2019 г.
Протокол от проведено събрание за излъчване на представители на родителите в обществения съвет към детска градина „Еделвайс “ - 05.12.2019 г.
ПОКАНА за заседание на обществения съвет на детската градина - 05.12.2019
Отчет за дейността на ОС към ДГ "Еделвайс" - 2018/2019
Протокол от заседание на ОС - 17.10.2019 г
Протокол от заседание на ОС - 20.09.2019
 
 
Powered by Phoca Download