ПОКАНА за заседание на обществения съвет на детската градина

Заседанието на обществения съвет ще се проведе на 12.03.2020 г. от 17.30 в Детска градина „Еделвайс“, гр. Кюстендил, ул. ,,Г.Бенковски” № 10

Вижте поканата.