Удължава се срока на въведените противоепидимични мерки

Днес, 26 март 2020 година Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 година, включително.
Може да се запознаете със: Заповед № РД-01-154