Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Допълнителна педагогическа дейност през учебната 2020/2021 година

Със заповед на Директора на ДГ са определени спечелилите конкурса за осъществяване на допълнителна педагогическа дейност през учебната 2020/2021 година - английски език и български народни танци.
Вижте заповедта: