Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Преустановяват се посещенията на децата в детските градини и детските ясли

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че съгласно заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията на децата в детските градини и детските ясли.

Прилагаме заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г.