Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Добрите практики в прилагането на адапционния модел: семейство - детска градина в ДГ " Еделвайс"

В ДГ „Еделвайс“ се прилага Индивидуален план за адаптация на децата. Учителите и медицинските сестри в яслата провеждат индивидуални срещи с родителите и ги информират за адаптационния период на детето. От изключително важно значение за нормалната адаптация към новите условия и среда е предварителната подготовка на детето, че ще ходи на детска градина. Родителите се запознават с дневния режим на групата и се препоръчва да го следват у дома. Родителят предварително може да заведе детето да разгледа детската градина или да се разходят около нея.

Предоставяме Ви презентация за добрите практики в прилагането на адапционния модел семейство - детска градина ДГ " Еделвайс"