Заедно ще успеем!

Уважаеми родители,

Предлагаме Ви да се включите в нашата инициатива.

Убедени сме, че заедно ще успеем!