Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Да дарим доброта и надежда!

ДГ "Еделвайс" организира благотворителен базар в подкрепа на Карина Димитрова.

От 23 февруари до 2 март 2021 година в сградите на детската градина ще бъдат изложени щандове с мартенички в подкрепа на нашето дете.

Нека да купим мартеничка.

Така всички заедно ще дарим надежда и ще помогнем на Карина!

karina-
karina-
karina-
karina-
karina-
karina-
karina-

 

 

Преустановяват се посещенията на децата в детските градини и детските ясли

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че съгласно заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията на децата в детските градини и детските ясли.

Прилагаме заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г.

Указания, относно месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст

В Държавен вестник, бр. 77 от 01.09.2020 г., е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 218 от 17.08.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с което се регламентиранов вид месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

 
Забележка: Размера на помощта за 2021 година е в съответствие с минималната работна заплата - 650 лева, т.е. за семейство с едно дете - помощта е до размера на минималната заплата -650 лева, а за семейства с две и повече деца - помощта е до 150 на сто от размера на месечната минимална заплата.

Допълнителна педагогическа дейност през учебната 2020/2021 година

Със заповед на Директора на ДГ са определени спечелилите конкурса за осъществяване на допълнителна педагогическа дейност през учебната 2020/2021 година - английски език и български народни танци.
Вижте заповедта:

Насоки за работата на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Предстоящата учебна година ни поставя предизвикателството да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Всички заедно трябва да намерим баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да продължим да живеем относително нормално, от друга.
Предлагаме Ви пълният текст на Насоки за работата на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.