Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Млечната кухня на ДГ " Еделвайс" продължава да работи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Млечната кухня в гр.Кюстендил ще приготвя храна за децата в дните на новия локдаун – от 22 до 31 март 2021 година .

Желаещите родители на децата от ДГ,,Еделвайс” могат да се възползват от тази услуга, като закупуват купони на цена 2 лв. всеки работен ден.

Храната ще се раздава всеки работен ден от 11.00 до 12.30 часа в сградата на ул.,,Г.Бенковски’’ №10

Прави добро и вярвай"

 

Прави добро и вярвай -

добротата ще спаси света!

Нуждаещите се не подминавай,

споделяй болката и радостта!


Нашите родители и персонала на ДГ "Еделвайс" се включиха активно в благотворителната кампания за Карина Детелинова Димитрова и набиране на средства за лечение с Локомат Про.
Щастливи и благодарни сме, че изпълнихме благородната кауза, на която бе посветен базара!

Средствата, които постъпиха в ДГ "Еделвайс" от благотворителната кампания за нашето дете Карина Димитрова са на обща стойност 1320,38 лв. Предадени са с Протокол на членове на Обществения съвет към детската градина и внесени по дарителската банкова сметка на детето.

 

 

Ръководствотона ДГ "Еделвайс" благодари на всички, които се включиха в дарителството.

Карина,

Ние сме с теб и ти пожелаваме скорошно оздравяване!

Да дарим доброта и надежда!

ДГ "Еделвайс" организира благотворителен базар в подкрепа на Карина Димитрова.

От 23 февруари до 2 март 2021 година в сградите на детската градина ще бъдат изложени щандове с мартенички в подкрепа на нашето дете.

Нека да купим мартеничка.

Така всички заедно ще дарим надежда и ще помогнем на Карина!

karina-
karina-
karina-
karina-
karina-
karina-
karina-

 

 

Преустановяват се посещенията на децата в детските градини и детските ясли

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че съгласно заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването до 21.12.2020 г. се преустановяват посещенията на децата в детските градини и детските ясли.

Прилагаме заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г.

Указания, относно месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст

В Държавен вестник, бр. 77 от 01.09.2020 г., е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 218 от 17.08.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с което се регламентиранов вид месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

 
Забележка: Размера на помощта за 2021 година е в съответствие с минималната работна заплата - 650 лева, т.е. за семейство с едно дете - помощта е до размера на минималната заплата -650 лева, а за семейства с две и повече деца - помощта е до 150 на сто от размера на месечната минимална заплата.