Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Указания на МЗ за новата учебна 2020/2021 година

На 1 септември 2020 година Министерството на здравеопазването излезе с важна информация за родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за необходимите документи и изследвания, които трябва да представят във връзка с началото на учебната година, при постъпване за първи път или възобновяване на посещенията в ясла или градина.

Новопостъпилите деца в детски градини и ясли, както и отсъстващите повече от 2 месеца от учебни занятия, ще трябва да направят задължително изследване. И още нещо важно - родителите на по-големите ученици пък ще имат задължението да предоставят декларация, че детето им не е имало контакт със заразно болен. Медицинска бележка от личен лекар няма да бъде изисквана.

Какво е необходимо да се знае за децата, които посещават ясли и детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

- здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

- отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

- здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

- отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

- изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

- медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

От министерството обръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразноболен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразноболни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. За деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 

Безопасна компютърна мрежа в детската градина

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция ,;Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/flles/SafeNet_DAZD2020.pdf

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители”  Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители"

Отново на детска градина!

Уважаеми родители,
вече можем отново да поемем грижите за малките ни възпитаници.
Детска градина "Еделвайс" отваря врати на 27.05.2020 г. при вече създадената  организация, разписани в ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА на екипа от педагогически, медицински и непедагогически специалисти след възстановяване на приема на децаmв ДГ „Еделвайс“, с който Вие сте  запознати.

Нека заедно да опазим здравето на нашите деца!

ПРАВИЛА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС“

Уважаеми родители,

във връзка с възстановяване на работата на детската градина, предоставяме на Вашето внимание следните правила:

Нека бъдем отговорни към здравето на нашите деца. Материалите по темата: "Да се завърнем в детската градина след карантина" са подготвени от г-жа Петя Михайлова - психолог в детски градини - В. Търново.

karantina-
karantina-
karantina-
karantina-
karantina-
karantina-
karantina-
karantina-
karantina-
karantina-

Радио и телевизия - полезни и вредни за децата ни

7-ми май е Международен ден на радиото и телевизията. Те помагат на децата ни, а понякога пречат.
Какво да правим?
Поставете си проста и реалистична цел, например ограничете времето за телевизия до 2 детски филмчета на ден.
Научете детето да прекарва времето си без телевизор. В началото от негова страна ще има съпротива, но в тази възраст то все още лесно може да бъде убедено.
Предлагайте му интересни занимания, използвайки речта – четене на книжки, рисуване, лепене, конструиране и дори подвижни игри.
Помолете го да ви помага – децата много обичат да помагат на мама при подреждането на дома, при миенето и в други домашни дейности.
Честичко му пейте – това развива речевия навик и слух.
Ето и 5 прости съвета:
Съвет № 1 Прецизиране на времето за гледане на телевизия и слушане на радио
Съвет № 2 Добре е детето да е седнало удобно и да вижда добре
Съвет № 3 Следете за качеството на изображението
Съвет № 4 Подберете добре анимационните филмчета
Съвет № 5 Гледайте телевизия заедно с детето си, тогава ще има за какво да си поговорите

komunikacia-
komunikacia-
komunikacia-
komunikacia-
komunikacia-
komunikacia-
komunikacia-
komunikacia-
komunikacia-
komunikacia-
komunikacia-
komunikacia-