Община Кюстендил и Нестле за Живей Активно! 2019

nestle 9

„Нестле за Живей Активно!“ е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да промотира движението, спорта и балансираното хранене в България. Инициативата стартира през 2006 г  и до момента към нея са се включили  значителен брой общини и участници.
През 2019 година в рамките на най-голямата инициатива за балансирано хранене и активен начин на живот – Нестле за Живей Активно!, ще вземе участие и Община Кюстендил, която кани всички жители и гости на гр. Кюстендил, да вземат участие в:
Туристически маршрут до Хисарлъка
Място на събитието: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, сборен пункт – Туристически информационен център
Дата на събитието: 23 юни 2019 г.
Час на събитието: 13:00 часа
Вижте повече:

Община Кюстендил и Нестле за Живей Активно! 2019

Действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Скъпи родители,
Предлагаме Ви актуална информация за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, предоставена от Държавна агенция за защита на детето и МОН, както следва:
 - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - Карта на лицензираните доставцичи на социални услуги за подкрепа на деца и семейста
- Информация за социалните услуги в общността за децата
 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
Надяваме се информацията да Ви бъде полезна и при необходимост да се ползва.

Обществен съвет на ДГ „ Еделвайс“

На 28 декември 2016 година бе учреден  Обществен съвет към ДГ "Еделвайс" град Кюстендил.
Предлагаме Ви да се запознаете с неговите членове.

 

 

Поименен списък на Обществения съвет
при ДГ”Еделвайс” град Кюстендил
Председател: Йордан Каменов Тодоров

  Членове : 1.Инна Илкова Георгиева

                       2.Мирослав Иванов Иванов

                       3.Ели Стойчова Герасимова

                      4. Нели Любенова Петкова

Покана за учредително събрание на Обществен съвет към ДГ

Във връзка с учредяването на Обществен съвет към ДГ "Еделвайс" град Кюстендил,
Ви каним на събрание, в което ще участват представителите на родителите от всяка група, излъчени на родителските срещи.

Събранието ще се проведе на 28 декември 2016 г.
Място на провеждане ул. "Г. Бенковски" 10
Начален час: 17,30 часа

Изтеглете: