Лято с весели ята!

Лято с весели ята,
дай ни още топли нощи.
Да прощава есента,
но не си отивай още.

                    Цветан Ангелов

Малките "звездички" са като весели ята, когато са на двора в детската градина.
Неусетно, с весели игри и в спортна надпревара преминават горещите дни на месец август 2021 година. Помагат им модерните спортните съоръжения, меката трева,  сянката на сенниците и декоративната растителност на двора.

 

Децата се закаляват, придобиват умения и с всеки изминат ден стават по самостоятелни и можещи. Научават правила за другарството и взаимопомощта.Та нали така растат здравите и щастливи деца, които отправят молба  лятото да не си отива?!.
Ето, вижте ги:

leto-
leto-
leto-