„Ден и нощ“

На 13.03.2023 г. в група „Щурче“ бе проведена открита педагогическа ситуация по ОН „Математика“, на тема: „Ден и нощ“ от учител Маруся Иванова. Гости на децата бяха директорът на ДГ „Еделвайс“ г-жа Мариана Атанасова, заместник-директорът г-жа Соня Златанова и учители от детската градина.
Целта на проведената педагогическа ситуация бе децата да формират елементарни времеви представи. Малките „щурчета“ разпознаваха и назоваваха частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, ден, нощ. Ориентираха се в последователността на събитията във времето.
С приказката за вълшебното наметало на Слънчевата майка г-жа Маруся Иванова стимулира интереса на децата към темата. Малчуганите показаха много знания по време на игрите, които Слънчевата майка бе приготвила за тях, а именно: „Събери частите на денонощието“ и „Кога става това?“.
Ето някои моменти от педагогическа ситуация:

nametalo-
nametalo-
nametalo-
nametalo-
nametalo-
nametalo-
nametalo-
nametalo-
nametalo-
nametalo-
nametalo-