Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

"Действия при бедствия, аварии и катастрофи "

zima 10На 30 януари 2024 г., в група "Щурче " се проведе открита педагогическа ситуация по ОН"Околен свят" на тема:  "Дейности на човека, които могат да предизвикат пожар" от старши учител Надя Николова. Темата е заложена в плана за провеждане на обучението по "Действия при бедствия,аварии и катастрофи ".
zima 8Познавателни задачи бяха да се овладеят модели на безопасно поведение при възникване на пожар и да се изградят конкретни представи за огън дим, горене и пожар. Ситуацията се проведе в присъствието на г-жа М.Атанасова-директор и г-жа С.Златанова-зам.директор на ДГ"Еделвайс".

С голям интерес малките "щурчета "изгледах презентация по темата, отговаряха на зададените въпроси, като показаха много знания и умения относно правилата за безопасно поведение при пожар. Децата играха автодидактични игри, работиха самостоятелно върху работни листове и се справиха чудесно с поставените задачи.

Като награда за показаните знания и умения децата получиха грамоти за придобити знания по пожарна безопасност.

zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-

  • Created on .