Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Мини академия за родители

akademia

На 30 и 31 януари 2024 година ЦРДУ "Кокиче" и ДГ" Еделвайс" проведоха съвместна инициатива под надслов: "Мини академия за родители". Идеята за тази среща бе на педагогическия екип на детската градина и е част от годишния план за работа с родителите.  В плана са заложени различни форми на сътрудничество и взаимодействие между учители, директори и други педагогически специалисти , за да се създават условия за постигане на целите на детската градина – за възпитание, социализация, отглеждане, обучение на децата, както и за формиране на положително отношение към детската градина.

Организираната със съдействието на   ЦРДУ"Кокиче" академия за родители има за цел да разисква теми, обединени около идеята: Как да подарим здраво бъдеще на децата ни?

Специалистите Ива Зарева - управител, с дългогодишен опит като логопед и психолог, Станислава Иванова - психолог и Алекс Цветанов - кинезитерапевт запознаха родителите с практическата насоченост по първата тема: "Как да поставим здравословни граници пред децата?Те представиха презентация по темата, стастика относно различни проблеми при децата-говорни,двигателни , емоцинални, екранна зависимост и др.  Постигна се дискусия между родители, учители и специалисти с въпроси по темата. 

Екипът на ДГ "Еделвайс" благодари на всички родители, участвали в академията.

roditeli-
roditeli-
roditeli-
roditeli-
roditeli-
roditeli-

  • Created on .