Протокол от заседание на ОС - 12.01.2023

На 12 януари 2023 година се проведе заседание на Обществения съвет на детска градина "Еделвайс". Обсъдени бяха редица въпроси, относно дейността на ДГ през годината
Предоставяме Ви Протокола от проведеното заседание.

Покана за заседание на ОС - 12.01.2023

На 12 януари 2023 г. от 17.00 ч. ще се проведе заседанието на Обществения съвет на ДГ.
В дневния ред са включени въпроси, свързани със съгласуване избора на учителите на познавателни книжки, помагала и пособия; информация за изпълнението на бюджета на ДГ за четвъртото тримесечие на 2022 г.;  обсъждане на вида на предлаганата закуска, съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и други.

Предлагаме Ви Поканата за заседанието на ОС.

Протокол от заседание на новоизбран ОС

На 9 декември 2022 година се проведе заседание на новоизбрания Обществения съвет на детска градина "Еделвайс". За председател на ОС бе избрана госпожа Христина Григорова.
Предоставяме Ви Протокола от проведеното заседание.

Протокол от събрание за излъчване на представители на родителите в ОС на ДГ

На 7 декември 2022 година се проведе събрание за излъчване на представители на родителите в Обществения съвет на нашата детска градина.

Предоставяме Ви  Протокола от проведеното събрание

Покана до родителите на децата от всички групи на ДГ "Еделвайс"

Уважаеми родители,
На 7 декември 2022 година предстои провеждането на събрание на родителите за излъчване на представители в Обществения съвет на ДГ

Предоставяме Ви Поканата за събранието