Покана за заседание на ОС - 15.04.2021

Информираме Ви, че на 15.04.2021 г. от 17 .30 часа ще се проведе заседание на ОС. Ще се обсъждат въпроси, свързани с избора на познавателни книжки, помагала и пособия; бюджета на детската градина за 2021; разработен проект по 46 ПМС, актуализацията на План-програмата за БДП, както и с вътрешни правила за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси.

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата за заседанието на ОС.

 

Покана за заседание на ОС - 04.02.2021

Информираме Ви, че на 04.02.2021 г. от 17 часа ще се проведе заседание на ОС. Ще се обсъждат въпроси, свързани с мерки за подобряване качеството на образование в ДГ, както и обсъждане на програми за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи.

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата за заседанието на ОС.

ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на ОС

Предлагаме Ви да се запознаете с Протокола от проведено заседание на обществения съвет към детска градина „Еделвайс“ на 28 септември 2020 година.