Подготовка за Баба Марта

От времето на Аспарух.
наметната със стар кожух,
тя дълъг път пътува,
със мартеници ни дарува.
С мартеници бели и червени
да закичи малки и големи.
Да са здрави, силни и честити,
да са сбъднати мечтите.

В края на месец февруари 2023 година децата от група „Звънче“ се подготвиха за посрещането на празника Баба Марта. Припомниха си традициите и легендата за празника, как се изработват и усукват мартенички от червена и бяла прежда. Изработиха различни модели мартеници, като използваха допълнителни елементи за украса, оцветиха образа на любимата баба, научиха мартенски песни и стихотворения.
Изработването на мартеници е заложено като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие от плана за работа на методическо обединение „Конструиране и технологии“ на групата за месец февруари 20223 година.

moga-
moga-
moga-
moga-
moga-
moga-
moga-
moga-
moga-
moga-
moga-