Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Документи на ДГ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС“ - учебната 2023/2024 година
АКТУАЛИЗАЦИЯ на СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕДЕЛВАЙС” ГРАД КЮСТЕНДИЛ (2020 – 2025 г.)
ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС“, ГР. КЮСТЕНДИЛ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ по изпълнение на стратегията за развитие на ДГ „Еделвайс“ - гр. Кюстендил за периода 2023/2024 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС“, ГР. КЮСТЕНДИЛ (2020 – 2025 г.)
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ„ЕДЕЛВАЙС“ учебна 2023-2024 г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС“, ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.
МЕРКИ за повишаване на качеството на образованието в детската градина за учебната 2022/2023 г.

Утвърден със заповед №73 от 05.10.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ №1 от 04.10.2022

ПРОГРАМА НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Утвърден със заповед №76 от 05.10.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ №1 от 04.10.2022

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ,ОТПАДАНЕ ИЛИ НЕПОСЕЩАВАНЕ НА ДГ,,ЕДЕЛВАЙС за учебната 2022/2023 година

Утвърден със заповед №77 от 05.10.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ №1 от 04.10.2022

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС“ - учебната 2022/2023 година
Годишен план за дейността на ДГ "Еделвайс" за учебната 2022/2023 година

Утвърден със заповед №627 от 14.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

Правилник за дейността на ДГ " Еделвайс" през учебната 2022/2023 година

Утвърден със заповед №625 от 14.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 14.09.2022 г.

План за квалификационна дейност в ДГ "Еделвайс", гр. Кюстендил за учебната 2022/2023 година

Утвърден със заповед №628 от 14.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 12.09.2022 г.

План за действие и финансиране през 2022-2023 учебна година към Стратегия за развитие на ДГ "Еделвайс" гр. Кюстендил за периода 2020-2024 г.

Утвърден със заповед №936 от 14.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приет с решение на педагогически съвет на ДГ от 12.09.2022 г.

ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ В ДГ „ЕДЕЛВАЙС“ за учебната 2022/2023 година

Утвърдени със заповед №632 от 12.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приети с решение на педагогически съвет на ДГ от 12.09.2022 г.

Заповед № РД-01-435/ 09.09.2022 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специални образователна подкрепа (ЦСОП)
Заповед № РД09-4066/ 30.08.2022 г. за определяне на график на учебното време на учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)
ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП В СГРАДАТА И ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ДГ ,,ЕДЕЛВАЙС” ГРАД КЮСТЕНДИЛ

Утвърдени със заповед №639 от 14.09.2022 г. на Директора на ДГ.
Приети с решение на педагогически съвет на ДГ от 12.09.2022 г.

ПРОГРАМА по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образованиe за учебната 2021/2022 година
МЕРКИ за повишаване на качеството на образованието в детската градина -ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.
 
 
Powered by Phoca Download