Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

ПЛАН –ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ,,ЕДЕЛВАЙС” ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВЪТРЕШНО- ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА ,,ЕДЕЛВАЙС” ГРАД КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН –ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ДГ,,ЕДЕЛВАЙС” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА ,,ЕДЕЛВАЙС” ГРАД КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Актуализация на План- програма за действие за безопасност на движението по пътищата 2021 година
ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ,,ЕДЕЛВАЙС” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ДГ,,ЕДЕЛВАЙС” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
 
 
Powered by Phoca Download