Пресичам безопасно

Има една пътека
по нея вървя аз полека.
Не е в гората, не е и в полето,
с два цвята е и пресича шосето…….(пешеходна пътека)

Децата от група „Звънче“ и техните учители бяха на наблюдение и си припомниха правилата за безопасно пресичане на пешеходна пътека, кръстовище и светофар. Темата „Пресичам безопасно“ и е заложена за месец февруари в тематичното разпределение по БДП на образователно направление „Околен свят“. С тази инициатива децата затвърдиха своите знания и умения за спазване на основни правила за безопасно поведение на пътя. Малките „звънчета“ показаха отлично познаване на правилата за пресичане на улица. Това се случи на 11 феврусри 2021 година. Вижте ги:

presim-
presim-
presim-
presim-
presim-
presim-
presim-
presim-
presim-
presim-
presim-
presim-
presim-

Изложба за безопасно движение по пътищата

Мога сам по улицата вече
да пресичам отдалече.
Знам къде това да става -
точно, дето мига сфетофара!

В ДГ „Еделвайс“ се проведе инициатива във връзка с дейности по БДП, включена в годишния комплексен план. Дейностите свързани с БДП са насочени към придобиване на знания и умения за спазване на правила за безопасно поведение на пътя.

Децата от групите „Мечо“, „Звънче“ и „Катеричка“ участваха в изложба на тема „Моля Ви, шофьори спрете! Живота на децата запазете!“.

 Заедно с учителите те изработиха тематични рисунки, апликации и макети. Децата проявиха въображение и талант, за което заслужават похвала. Готовите творби бяха подредени в къта по БДП на детската градина. За доброто си представяне групите получиха грамоти.
Направеното е по- красноречиво от думите!
Ето вижте:

zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-
zebrite-

Весел светофар

В студ и зной на пост е пак –
над колите все стърчи.
Денем ли е или мрак,
светка с трите си очи.
Щом с червеното огрей –
стой! – да бързаш хич недей!

С жълтото ли заискри –
чакай, още миг поспри!
Чак накрай с око зелено
те изпраща – разрешено!
Но недей през пътя бяга! –
смига ти по навик стар.
Не омръзва да помага
на добрият светофар.

 Децата от група "Мечо" през месец януари 2021 година апликираха весели светофари от цветна хартия.
Те усъвършенстваха уменията си за работа с лепило и обогатиха знанията за светофара и неговата важна роля на пътя.Научиха важни и задължителни правила за безопасно движение по улицата и пътя.
Ето вижте ги:

pastar-sfetofar-
pastar-sfetofar-
pastar-sfetofar-
pastar-sfetofar-
pastar-sfetofar-
pastar-sfetofar-
pastar-sfetofar-
pastar-sfetofar-
pastar-sfetofar-

Моля Ви шофьори спрете! Живота на децата запазете!

Кой водача проверява,
за колан или фар?
И така живот спасява
той на млад и стар!

В ДГ "Еделвайс" на 21.01.2021 г. се проведе изложба-конкурс на тема: "Моля Ви, шофьори спрете! Живота на децата запазете!"
Заедно със своите учителки и някои родители, децата от групите "Щурче", "Ежко", "Зайче" и "Врабче" изработиха интересни творчески проекти, рисуваха, апликираха и оцветяваха картинки, свързани с безопасността на движението.

В резултат на проведената изложба децата обогатиха своите знания, умения и компетенции за основните правила за безопасно движение. Обобщиха представите си за улица, кръстовище, тротоар, пешеходна пътека. За положените творчески резултати, ръководството на детската градина връчи грамоти на участвалите групи.
Инициативата е във връзка с дейности по БДП включени в Годишния план на ДГ "Еделвайс" за учебната 2020/2021 г.

bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-
bdp-izlojba-

Добрият светофар

В студ и зной на пост е пак –
над колите все стърчи.
Денем ли е или мрак,
светка с трите си очи.

Щом с червеното огрей –
стой! – да бързаш хич недей!
С жълтото ли заискри –
чакай, още миг поспри!
Чак накрай с око зелено
те изпраща – разрешено!

Но недей през пътя бяга! –
смига ти по навик стар.
Не омръзва да помага
на добрият светофар.

 За да се формират умения и навици в децата да участват в безопасно движение по улиците, трябва от най- ранна детска възраст да бъдат запознати с основните правила на пътя. В края на месец януари 2021 година децата от група „Звънче“ обогатиха своите знания, умения и компетенции за основните функции на светофара. Чрез презентация, табла, песни и апликация на светофар затвърдиха пътната си култура.

Те допълниха представите си за участници в движението, светлините на светофара, съдържанието на достъпни пътни знаци и как се пресича правилно пътното платно. Наред с това знаят, че е необходимо да проявяват положително емоционално отношение към труда на хората, които се грижат за безопасността, живота и сигурността в движението.

Ето вижте мигове от заниманието на децата:

az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-
az-moga-