Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Дневен режим

Прием 6.30 – 8.30
Сам. дейности по избор на децата  
Утринна гимнастика 8.30 – 8.50
Сутрешна закуска 9.00 – 9.20
Основни форми на педаг. 9.30 – 10.40
взаимодействие /педаг. ситуации/  
Подкрепителна закуска 10.45 – 11.00
Основни форми на педаг. 11.00 – 11.30
взаимодействие /педаг. ситуации/  
Педагогическа дейност 11.30 – 12.00
по желание на родителите  
/англ. ез.,танци, религия/  
Допъл-ни форми на педаг. 12.00 – 13.00
взаимодействие, игри  
Подг. за обяд и обяд 13.00 – 13.30
Следобеден сън 13.45 – 15.15
Основни форми педаг. 15.30 – 16.00
взаимодействие /педаг. ситуации/  
Подкрепителна закуска 16.00 – 16.30
сътрудничество и взаимодействие  
с родители, време за игри,  
изпращане на децата 16.30 – 18.30
  • Created on .