Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Главна цел

Целта на детска градина „Еделвайс” е създаването на възможности за всяко дете да развива максимално своите потребности и да се подготви за училищното обучение, ориентирането му в общочовешки ценности и формирането на определени умения и навици, за адаптирането му към новата среда и към ученето като дейност.  Детска градина ще работи за осигуряване на подходяща физическа, психическа среда за развитие способностите и уменията на всяко дете, за подкрепа на индивидуалните му потребности. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
В детска градина „Еделвайс” основните аспекти на ученето през целия живот са:
-    да се научим да знаем;
-    да се научим да правим;
-    да се научим да живеем заедно;
-    да се научим да бъдем.

  • Created on .