Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Квалификация на педагогическите специалисти - Предстоящи обучения

Обучение ДГ ,,Еделвайс" гр.Кюстендил, ул. "Г.Бенковски" 10, 2023-10-28

Тема: "Професионално портфолио и атестиране на педагогическите специалисти"
Ниво на квалификацията: Вътрешноинституционална (с външен лектор).
Обучаваща организация: Център за квалификация "Успех" ООД
гр.Кюстендил, ул. "Г.Бенковски" 10.
Период на обучение: 28.10 - 28.10.2023 г.

Обучение гр. Банкя, ул. ,,Княз Борис I“ №7.2023-07-07

Тема: "Изграждане на приобщаваща среда в детската градина. Методи и подходи за работа с деца в риск"
гр. Банкя, ул. ,,Княз Борис I“ №7.
Период на обучение: 07.07 - 09.07.2023 г.

Обучение гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" №2

"Управление на качеството в образованието.
Изработване и въвеждане на система за проследяване на качеството в детската градина.
Самооценка и подготовка за испектиране на НИО"
Период на обучението 06.05.2023 г.-08.05.2023 г.

Обучение гр.Кюстендил, ул.,,Г.Бенковски" 10

"Методика за обучението по Безопасност на движението по пътищата"
Период на обучението 17.02.2023г.-28.02.2023 г.

 
 
Powered by Phoca Download