Рибка чудновата

Отдавна рибка чудновата
живее в синьото море —
ту блесне ярко над водата,
ту в дълбините се завре…

Днес тя поплува до насита,
а после, щом усети глад,
огледа се и се попита —
                                                                                      какво да хапне за обяд.

Задебна тихо из водата,
към жертвата си полетя
ала на въдица зъбата
увисна в миг самата тя.

Антон Шиков

 

 

Апликация на рибки направиха децата от група "Врабче" и група "Зайче" в последните дни на месец юли 2022 година.

В средата на лятото те апликираха и научиха интересни неща за водните обитатели - рибките - колко полезни и потребни са за равновесието на водния свят.

lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-
lepilo-

 

Лято е !

Къде лeтиш, светулчице, в тъмата?
- Отивам тази вечер при децата.
С фенерчето им нося светлина,
безгрижна да е детската игра.

Като щастлива мъничка звездица
аз ще се сгуша в нечия къдрица.
А после ще политна към реката,
след мен ще тичат весело децата.

Ще си почина при едно дете
със мъничко, добричко сърчице.
То в дланите си ще ме полюлее
и свойта песничка ще ми изпее.
                                          Лилия Велчева

Здравна беседа на тема: "Опасностите през лятото" изнесе Камелия Стефанова (специалист здравни грижи на община Кюстендил) на 19.07.2022 г. пред децата от групите: "Ежко", "Щурче", "Зайче" и "Врабче".

На децата бе представено многообразието както от полезните буболечки, така и опасните насекоми и влечуги през лятото. Дадени им бяха лесни и полезни съвети за кърлежи, комари, оси, мухи и др.: какво да направим, за да намалим болката при евентуално ухапване; как се маха кърлеж; как да се държим при среща с влечуги и пр.
Настоящата беседа спомогна да се затвърдят знанията за насекомите, които крият опасности за здравето през горещите летни дни.
Благодарим на госпожа Стефанова за срещата с нас.

nasekomi-
nasekomi-
nasekomi-
nasekomi-
nasekomi-
nasekomi-

Вървим, вървим по тротоара, „минавай“ казва светофара

Вървим, вървим по тротоара,
„внимавай“ казва светофара
той мига весело с очи:
щом в жълто светне – за път се преготви.

Вървим, вървим по тротоара,
„минавай“ казва светофара
той мига весело с очи:
щом зелено светне – не чакай, премини.

На 29 юни отбелязваме Националният ден на безопасността на движението по пътищата.
Датата е избрана целенасочено: преди началото на лятната ваканция за децата и преди множеството пътувания през юли и август, за да се насочи вниманието на обществото към проблемите на безопасното придвижване и необходимостта от спазването на правилата.

Ето затова и в нашата детска градина, децата от група "Зайче" и група "Врабче" участваха в много познавателни игри, проведени на „Площадката за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Те отговаряха на въпроси (от специално подготвена викторина), свързани с Правилата за безопасно движение по улицата. С припомняне на Правилата за безопасност премина днешншя ден - 29 юни 2022 година в ДГ.

plaket-
plaket-
plaket-
plaket-
plaket-
plaket-
plaket-
plaket-
plaket-
plaket-
plaket-
plaket-

Пресичам безопасно!

Аз вече съм голям
мога да пресичам сам.
На всеки кръстопът и
на пресечка - те чака
пешеходната пътечка.

На 07.06.2022 г. в група "Врабче" проведохме петминутка по БДП, на която децата си припомниха и затвърдиха знанията и уменията си за ориентиране в пътната среда, усвоени през учебната година.
Ето и най - важните правила,  за да се движим по пътя без опасност за живота:

Винаги се пресича при зелена и никога при червена светлина на светофара!
Ако наблизо има пешеходна пътека, се пресича на нея.
При пресичане трябва да се движим бързо, но никога не трябва да се тича!
Винаги се движим по тротоара, ако няма такъв, слизаме на улицата и се движим в посока, противоположна на посоката на движение на колите.
Да не се изскача изневиделица на пътното платно и да не се играе там.

kolelo-
kolelo-
kolelo-
kolelo-
kolelo-

Ние ще опазим утре бъдещето на Земята!

Настъпва ден в Едно Да СЕ обединим
да си подадем ръка
и заедно живота си, да променим!
Ние сме света,
ние сме децата
ние ще опазим утре бъдещето на Земята!

Златка Тоскова

На 3 юни 2022 година децата в група „Врабче“ направиха рисунки на тема: „Да пазим природата чиста“, свързана с 5 юни – Световен ден за опазване на околната среда
Макар и малки те знаят, че Земята е наш Дом и трябва да се грижим за нея.
Със своите рисунки те отправиха следните послания:
Нека да опазим красотата на земята!
И нека бъде нашата земя планета на игрите, на щастието и на мечтите!

priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-