Skip to main content

Детска градина "Еделвайс" Кюстендил

Обществен съвет

Протокол от заседание на ОС - 13.09.2023
Искане за участие на членове на ОС в заседание на ПС - 11.09.2023
Покана за заседание на Обществения съвет - 13.09.2023
Протокол от заседание на ОС - 05.07.2023
Покана за заседание на Обществения съвет - 05.07.2023
Благодарствено писмо от родителите на децата от група "Врабче" - випуск 2023
Протокол от заседание на ОС - 18.04.2023
ПОКАНА за заседание на обществения съвет - 18 април 2023 госина
Протокол от заседание на ОС - 12.01.2023
Покана за заседание на ОС - 12.01.2023
ПРОТОКОЛ № 1/09.12.2022 от заседание на ОС
Протокол от събрание за излъчване на представители на родителите в ОС на ДГ
Покана до родителите на децата от всички групи на ДГ "Еделвайс"
ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
ПРОТОКОЛ № 1 за проведено заседание на ОС - 5 октомври 2022 година
Покана за заседание на Обществения съвет - 5 октомври 2022 година
ПРОТОКОЛ № 4/ 07.07.2022 г. за проведено заседание на обществения съвет
ПОКАНАза заседание на обществения съвет на детската градина - 07.07.2022
ПРОТОКОЛ № 3/ 31.03.2022 г.за проведено заседание на обществения съвет
Покана за заседание на ОС - 31 март 2022
 
 
Powered by Phoca Download