Весели игри на двора

Калинке-малинке,
алена, шарена,
вземи ме, води ме
леко, далеко,
да идем, да минем
полета, морета,
да стигнем, пристигнем
там, дето небето
огражда, прегражда
морята, земята…

Там в златни палати
цар-господар
живее, владее
на приказки чудни
вълшебната книга…
Искам да го видя!

 След дългата раздяла сме отново в детската градина. Колко забавно и весело е да поиграем заедно с приятели на двора! Ето как премина слънчевия 5 юни 2020 година за децата от група "Катеричка" - с весели игри и много радостно настроение.

d-igri-
d-igri-
d-igri-
d-igri-
d-igri-
d-igri-
d-igri-