Весела пързалка

Баба Зима е покрила
цялата земя със сняг,
а на къщите е свила
пухкавичък, бял калпак.

Студ и мраз пощипват бузки,
но това не е беда –
на животните послушни,
пръв приятел е снега.

Ей на този горски склон,
весели се спускат всички –
Ех, че смешно тука стана!
Две уши в снега стърчат!

Децата от група "Щурче" отново са заедно в детската градина. Наред с игрите те творят - в първта седмица на януари 2021 година те направиха си зимна картина.А това не е случайно, защото те с нетърпение очакват и първият сняг, за да си направят весела пързалка, както са си направили животните в гората.

zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-
zima-