Зима е!

Закъснява тази драга
Баба Зима снеговита.
Катеричката предлага
с писъмце да я повикат.

Ястребът перо подава,
дава букът чисти листи.
Вятър в тихата дъбрава
пише буквите златисти.

Гълъбът писмото взима
и на север литва весел...
Досега на Баба Зима
сигурно го е занесъл.

Зима е - месец януари 2020 година! Няма сняг, но игрите на воля в двора на детската градина не престават.

Децата от група "Зайче" практикуват състезатели игри и упражнения в зимни условия, на площадките за игра в детската градина. Закаляването на децата и физическата активност на открито развива тяхната концентрация, наблюдателност и внимание. Умело съчетахме активна двигателна дейност и любими игри с приятели.

zakalavane-
zakalavane-
zakalavane-
zakalavane-
zakalavane-
zakalavane-
zakalavane-
zakalavane-