Действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Скъпи родители,
Предлагаме Ви актуална информация за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, предоставена от Държавна агенция за защита на детето и МОН, както следва:
 - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - Карта на лицензираните доставцичи на социални услуги за подкрепа на деца и семейста
- Информация за социалните услуги в общността за децата
 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
Надяваме се информацията да Ви бъде полезна и при необходимост да се ползва.

Обществен съвет на ДГ „ Еделвайс“

На 28 декември 2016 година бе учреден  Обществен съвет към ДГ "Еделвайс" град Кюстендил.
Предлагаме Ви да се запознаете с неговите членове.

 

 

Поименен списък на Обществения съвет
при ДГ”Еделвайс” град Кюстендил
Председател: Йордан Каменов Тодоров

  Членове : 1.Инна Илкова Георгиева

                       2.Мирослав Иванов Иванов

                       3.Ели Стойчова Герасимова

                      4. Нели Любенова Петкова

Покана за учредително събрание на Обществен съвет към ДГ

Във връзка с учредяването на Обществен съвет към ДГ "Еделвайс" град Кюстендил,
Ви каним на събрание, в което ще участват представителите на родителите от всяка група, излъчени на родителските срещи.

Събранието ще се проведе на 28 декември 2016 г.
Място на провеждане ул. "Г. Бенковски" 10
Начален час: 17,30 часа

Изтеглете:

Обществен съвет на детската градина

До края на годината предстои изграждането на обществен съвет ( ОС ) на детската градина . Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската
градина  и за граждански контрол на управлението им.
ОС се изгражда на основание чл. 270 от Закона за предучилищното и
училищното образование. Дейностите на ОС, както и начина и етапите на създаването и устройството му са регламентирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Предстои свикване на срещи на родителите и на обществения съвет , за което ще Ви информираме своевременно.

Още статии ...

  • 1
  • 2