Дни на отворени врати в детската градина

Чака ни нашата
детска градина.
Ето ни идваме,
цяла дружина!
С мънички стъпки
ситним в редици.
Утре ще бъдем
и ний ученици.
Но още е рано,
имаме време,
преди да пораснем
и ние големи.


Тук ще намерим
игри и подслон.
Градината детска
е наш втори дом.

 

Уважаеми родители,
заповядайте в нашата детска градина на
Дни на отворени врати!
5 юли (петък)2019, 26 юли (петък) 2019, 30 август (петък) 2019 и 4 септември (сряда) 2019 година
Очакваме Ви!

Община Кюстендил и Нестле за Живей Активно! 2019

nestle 9

„Нестле за Живей Активно!“ е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да промотира движението, спорта и балансираното хранене в България. Инициативата стартира през 2006 г  и до момента към нея са се включили  значителен брой общини и участници.
През 2019 година в рамките на най-голямата инициатива за балансирано хранене и активен начин на живот – Нестле за Живей Активно!, ще вземе участие и Община Кюстендил, която кани всички жители и гости на гр. Кюстендил, да вземат участие в:
Туристически маршрут до Хисарлъка
Място на събитието: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, сборен пункт – Туристически информационен център
Дата на събитието: 23 юни 2019 г.
Час на събитието: 13:00 часа
Вижте повече:

Община Кюстендил и Нестле за Живей Активно! 2019

Действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации

Скъпи родители,
Предлагаме Ви актуална информация за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, предоставена от Държавна агенция за защита на детето и МОН, както следва:
 - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - Карта на лицензираните доставцичи на социални услуги за подкрепа на деца и семейста
- Информация за социалните услуги в общността за децата
 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
Надяваме се информацията да Ви бъде полезна и при необходимост да се ползва.

Обществен съвет на ДГ „ Еделвайс“

На 28 декември 2016 година бе учреден  Обществен съвет към ДГ "Еделвайс" град Кюстендил.
Предлагаме Ви да се запознаете с неговите членове.

 

 

Поименен списък на Обществения съвет
при ДГ”Еделвайс” град Кюстендил
Председател: Йордан Каменов Тодоров

  Членове : 1.Инна Илкова Георгиева

                       2.Мирослав Иванов Иванов

                       3.Ели Стойчова Герасимова

                      4. Нели Любенова Петкова

  • 1
  • 2