Отново на детска градина!

Уважаеми родители,
вече можем отново да поемем грижите за малките ни възпитаници.
Детска градина "Еделвайс" отваря врати на 27.05.2020 г. при вече създадената  организация, разписани в ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА на екипа от педагогически, медицински и непедагогически специалисти след възстановяване на приема на децаmв ДГ „Еделвайс“, с който Вие сте  запознати.

Нека заедно да опазим здравето на нашите деца!