"Мога да бъда добър"

Раздаваш ли доброто, то не намалява.
Предавай го нататък- то се умножава.

За хубавите мисли и добри неща,
повярвай не ти трябва кантар или везна.

В детска градина "Еделвайс" се организират дейности за развитие на педагогически компетентности у учителите и родителите за справяне с неприемливо поведение на децата и превенция на насилието между тях. Целта е подобряване ефективността в работата на детската градина по закрила на децата и предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на деца, жертва на насилие или в риск от насили , както и намаляване влиянието на травматичния стрес и ускоряване възстановяването на нормалния ритъм на живот.

Педагогическото общуване е насочено към насърчаване на поведение, изключващо насилие между децата и връстниците им. Във всички групи са създадени кътове "Мога да бъда добър" и правила за поведение с цел формиране у децата на нагласи, социални умения и насочване вниманието им към положителни модели на поведение.

Представяме Ви правилата и кътовете за доброта на всяка група на детска градина "Еделвайс".

 

група "Врабче"

dobrina vrab4e 1        dobrina vrab4e 2 

  група "Ежко"

dobrota ejko 1        dobrota ejko 2 

  група "Зайче"

         

  група "Звънче"

         

  група "Катеричка"

         

  група "Мечо"

         

  група "Патиланци"

         

  група "Щурче"