Земята днес е в твойта длан!

Земята днес е в твойта длан!
Земята днес твоят храм
от житен клас, небе, цветя, реки.
Земята днес е в твойта длан!
Тя с любов дарява сила
Дъхът ни в недрата си е скрила!
Задружно играем и пеем
за едно и също милеем.
             Мариана Дафчева

5 юни – Световния ден за опазване на околната среда в нашата детска градина бе отпразнуван с многообразни и интересни инициативи за децата. Всяка група избра как и какво да прави, посредством познавателни ситуации.

Така по приятен и занимателен за децата начин ние формираме екологично възпитание на подрастващите.

Вижте мигове от засаждането на цветя и храсти в двора на детската градина; рисуване и разделно събиране на отпадъци; презентиране на взаимовръзки и зависимости в света на природата и различни идеи за екологосъобразно поведение.

risunki-
risunki-
risunki-
risunki-
risunki-
risunki-
risunki-
risunki-

gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-

zdravec-
zdravec-
zdravec-
zdravec-
zdravec-
zdravec-
zdravec-
zdravec-

priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-
priroda-

jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-
jasmin-

 

„ Да живеем устойчиво в хармония с природата“

Здравеца зелен и силен,
с длани, перести, големи,
вече се е разпрострял
даже е и разцъфтял.

На поляната в гората,
той единствен е юнака,
цяла зима там стои
и от студ не се бои.

 

На 03.06.2022г. децата от група "Катеричка" отбелязаха "Световен ден на околната среда"
През 2022 година акцентът на световния ден на околната среда е „ Да живеем устойчиво в хармония с природата“.
По този повод те засадиха здравец в двора на детската градина, грижливо окопаха почвата и го поляха. Оцветиха тематични картинки и така показаха своето положително отношение към заобикалящата ни природа.
Да живеем в хармония с нея е важно за нас и ние се стремим да развиваме тези чувства и у нашите възпитаници.

zdravec-
zdravec-
zdravec-
zdravec-
zdravec-
zdravec-
zdravec-
zdravec-

Ако ме нямаше мене - Земята

Ако ме нямаше мене - Земята
нямаше как да поникнат цветята
Нито пък жито узряло да има.
Значи и хляб за студената зима.
Нямаше никой да има Родина.
Къщичка, покрив с гнездо до комина.

Децата от група"Ежко" отбелязаха световният ден на околната среда. Малките "ежковци" се включиха в различни дейности: почистиха площадката на която играят; събраха отпадъците разделно; поляха цветята и се погрижиха с за дръвчетата в двора на детската градина.
В уютния двор на нашата градина подредихме изложба от различни картинки по темата.

gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-
gradinari-

5 юни - Световен ден на околната среда

„ЗЕМЯТА Е НАША КЪЩУРКА ЗЕЛЕНА,
И НЕКА Е ЧИСТА, ДОБРЕ ПОДРЕДЕНА.
И НЕКА Е ТОПЛА , И НЕКА ДА СВЕТИ
СНЕЖЕЦЪТ ПРЕЗ ЗИМАТА, СЛЪНЦЕТО ЛЕТЕ.

ДА КАЦНЕ В ДЪРВЕТАТА ПЕСЕН НА ПТИЧЕ,
СРБРИСТА ОТ РИБКИ РЕКАТА ДА ТИЧА.
И НЕКА Я ПАЗИМ ЗА ТЕБЕ , ЗА МЕНЕ.
ЕДНИЧКА Е ТАЗИ КЪЩУРКА ЗЕЛЕНА.

На 3 юни 2022 година децата от група "Мечо" отбелязаха "Световeн ден на околната среда".
Те се запознаха с основните проблеми, резултат от човешката дейност (изчезване на растения и животни, унищожаване на средата, в която живеят и замърсяване на природата).

Усвоиха основните начини по които може да допринесат за опазването на околната среда, посредством намаляване на ползването на ресурси и количеството на отпадъците, повторната употреба и рециклирането на материали.
За това спомогна специално подготвена презентация от снимки, а също и тематични рисунки, които сътвориха.
Ето вижте:

risunki-
risunki-
risunki-
risunki-
risunki-
risunki-
risunki-
risunki-

Нека го направим чист като сълза!

Боклуците ни дебнат-боклуци врагове
и трябва да се борим-природата зове!
Светът ни боледува-отровен е Света
и нека го направим чист като сълза!

 Днес, 03.06.2022г.,  децата от група "Щурче", отбелязаха Световният ден на околната среда-5 юни.
Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в една от най-големите международни платформи за популяризиране на околната среда, с милиони хора от цял свят, обединени в защита на планетата. Тази година домакин на Световния ден на околната среда е Швеция. Темата на кампанията е „Само една планета“,  с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“.
Да действаме за нашия общ дом! Има само една планета и опазването ѝ е глобално предизвикателство и отговорност. Имаме решенията, знанията и технологиите, за да ограничим изменението на климата и да избегнем екологичния колапс, но трябва да действаме колективно. Необходимо е да преосмислим начина, по който живеем, и начина, по който консумираме.

Изменението на климата не зачита границите, а замърсяването е глобално предизвикателство, което изисква глобален отговор. Трябва колективно да направим незабавна и трансформираща промяна и да напреднем към постигането на по-устойчива справедлива Планета, на която всеки може да процъфтява. А за да се случи това трябва да възпитаваме в децата отговорности още от малки за опазване на околната среда.
Децата показаха завидни знания за това как да пазим природата чиста, как да събираме разделно отпадъци,дори знаеха за рециклирането на отпадъците. Те се погрижиха за цветята в двора на градината, като ги поляха, почистиха площадката, на която играят и си направиха изложба с картини по темата.

o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-
o-sreda-