Трудът през детските очи

Мили деца,

Днес е 1 май - празник на труда!
Навярно си задавате въпроса: Какъв ще стана ...щом порасна?
Сега, когато изпълняваме ограничителните мерки в борбата срещу вируса COVID-19 и сме у дома, предлагаме заедно със своите родители да направим едно малко "пътешествие" с помоща на картинките, които сме избрали.
Ето така заедно направихме "парад" на различните професии и навярно лесно и бързо ще намерим отговора на въпроса така:
Когато порасна ще стана...много просто-голям!

Честит 1май уважаеми родители!

Благодарим Ви за разбирането и оказваното ни съдействие!

tr-dejnost-
tr-dejnost-
tr-dejnost-
tr-dejnost-
tr-dejnost-
tr-dejnost-
tr-dejnost-
tr-dejnost-
tr-dejnost-
tr-dejnost-
tr-dejnost-