От красивите багри на природата

Много държави има в света .
Има градини с чудни цветя.
Раснат дечица с ведри лица.

Но нийде го няма нашият роден Балкан,
пролет и лете от слънце огрян.

Мила България, от малък аз знам,
че тебе обичам,без тебе съм сам.

 Днес- 30 юни 2020 година децата от група "Катеричка"се занимаваха с пъстри мозайки. Творбите на децата са вдъхновени от красивите багри на природата и обичта към нашата страна.
Така децата от група "Катеричка" развиват фината моторика и създават чудесни картини.

rodina-
rodina-
rodina-
rodina-
rodina-
rodina-
rodina-
rodina-
rodina-
rodina-