Слънчице

"Ало, ало слънчице, моля покажи се.
На децата слънчице топло усмихни се".........

Дечицата от груоа "Звездичка", днес - 6 юли 2020 година рисуват Слънцето
Изобразителното изкуство е желано занимание от малчуганите. Чрез него приучаваме децата към правилно държане на молива, рисуване в границата на листа (дъската), чрез които се усъвършенства фината моторика.
Малките деца с любопитство и удоволствие работят с различни изобразителни материали .

slan4o-
slan4o-
slan4o-
slan4o-
slan4o-
slan4o-
slan4o-
slan4o-
slan4o-
slan4o-