Попътен вятър на децата от ПГ“ВРАБЧЕ“ и на добър час по пътя на знанието !

Настъпи мига, в който децата от подготвителна група „Врабче“ вече пораснаха и са пред прага на родното училище.

10 август 2020 година - разделяме се с малко тъга, но с вяра в успехите на всяко дете. Сърдечно благодарим на родителите за доверието, подкрепата и съдействието в грижата за нашите деца!

Мили деца,

тук в детската градина вие направихте първата стъпка по дългия път на знанието. Сега ви остава да продължите напред и нагоре.

Пожелаваме ви да растете здрави, целеустремени и щастливи. Запазете късче от приказния свят на ДГ "ЕДЕЛВАЙС"!
Пазете добротата и обичта към хората! Следвайте мечтите си и не забравяйте - винаги ще останете в сърцата ни!

Бъдете здрави и щастливи!

На добър час!

 

p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-
p-vatar-