Аз мога да бъда добър

Най-важна на земята
и днес е добротата!
Щом някой във беда е
и изхода се знае,
с протегната ръчичка
помагаш му за всичко!

Децата от група "Щурче" знаят какво значи да си добър! Те спазват много лесни и полезни правила:

Мога да бъда добър
Помагам у дома
Уважавам различните
Имам добри обноски
Зная и използвам вълшебни думички
Нека добротата започне от теб

Предлагаме Ви да се запознаете с техните правила сега - месец януари ,  още в началото на 2021 година, за да може да ги спазваме и научим и другите да ги използват

dobrota-
dobrota-
dobrota-
dobrota-
dobrota-
dobrota-
dobrota-
dobrota-
dobrota-
dobrota-
dobrota-
dobrota-
dobrota-