Вълшебната торбичка

Аз съм като колелце.
Като мен играе се хорце.
Слънцето и портокал,
ябълка и нар,
като мен рисуваш ти.
Името ми отгатни!

На 10 февруари 2021 година с децата от група " Патиланци" бе проведена педагогическа ситуация по ОН Математика на тема фигури.
Децата уточниха и затвърдиха своите знания за геометричните фигури кръг, квадрат, правоъгълник и триъгълник.За целта бяха използвани дидактичната игра "Вълшебната торбичка" и автодидактичната игра "Всяка фигурка в своята къщичка".

 

Всички участници се справиха отлично - вълшебната торбичка бе напълнена , а всяка фигурка бе поставена в своята къщичка.
След това децата изработиха своите фигурални композиции и направиха изложба.

magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-
magia-