Цветя за Левски


"Бате, кой е този синеок герой?
Левски, мило братче, се нарича той..."


Отмина седмица - 15 - 19 февруари 2021 година,  посветена на Васил Левски. Децата от група"Катеричка" гледаха презентации, слушаха разкази и сами разказваха за живота на Левски, пяха песни, рецитираха стихотворения, оцветяваха портрета му.
В деня, когато се прекланяме пред делото и паметта му и отдаваме почит със сведени глави, децата с уважение поставиха цветя до портрета на великия българин.
"Може да сме малки, но знаем кой е Левски!
Поклон, Апостоле!"

poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-
poklon-apostole-