"Многознайко"

Забавна математика има
днес в нашата детска градина.
Задачите с лекота ще решим
ние с тебе без да грешим.

Изминалата седмица от месец март (от 15до 19) 2021 година се превърна в математическа седмица за децата от подготвителните групи " Врабче " и " Катеричка ".
Те бяха участници в математическото състезание " Многознайко ", което се превърна в малък празник за тях. 

"Многознайко" бе заложен  в плана за работа на методично обединение Математика за месец март.
Поставихме си амбициозната задача по достъпен и увлекателен начин децата да разкрият своите знания. Малките математици решаваха отборни и индивидуални задачи, съпътсвани с много игри и изненади.
Бъдещите ученици се справиха отлично! Ето вижте ги!

mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-
mnogoznajko-