Поведение при възникване на различни видове бедствия

Всеки ден получаваме информация за различни видове бедствия, които причиняват материални щети и човешки жертви. Детската градина е едно от местата за запознаване на децата с начините на действие при различните видове бедствия.
На 30 април 2019  в група „Врабче” се проведе открита педагогическа ситуация на тема „Поведение при възникване на различни видове бедствия”. Основната цел на педагогическата ситуация бе да се изградят умения за адекватни действия и реакции на децата при земетресение, наводнение и пожар. Разделени на два отбора /отбор „Огън” и отбор „Буря”/, децата се съревноваваха и показаха много знания за действия по време на бедствия. В състезателните игри децата и от двата отбора използваха усвоените знания по темата и даваха аргументирани и верни отговори. Разбраха, че ако изпаднат в бедствена ситуация, най-важни са самообладанието и спазването на съответните правила. За доброто си представяне получиха награди – книжката „Моята безопасност” и лакомства.

 
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-
bedstvie-