Поклон пред делото на Дядо Ильо войвода – освободителят на Кюстендил от турско робство

На 29 януари 2020 година се навършиха 142 години от Освобождението на Кюстендил от турско робство . По този повод с децата от група „Врабче” си припомнихме за едни от най-бележитите дейци на българското национално-освободително движение и за славния народен защитник - Дядо Ильо войвода.
Преди 142 години четата на Ильо войвода е помогнала Кюстендил да бъде последния освободен от турците град. Дядо Ильо войвода не можел да се примири с мисълта, че Кюстендилския край ще остане в турски ръце.
С огромно вълнение малките родолюбци слушаха разказа за делото на Ильо войвода и на прославената в родния ни край Румена войвода – легендарната българка, която години наред всявала ужас с хайдушката си чета сред поробителите.
Животът им се превръща в легенда и до днес се пеят народните песни за героичните им подвизи.
Поклон пред делото на героите воювали срещу турските поробители за свободата на родния ни край .

vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-
vojvoda-