Поклон пред Апостола!

Над Родината издига
стан хайдушкият Балкан —
неговия ръст достига
Левски — дивен великан!

Левски — верен вожд народен,
смел Апостол и храбрец,
предан, чист и благороден,
за правдив живот борец.

Със соколов поглед виждал,
крачел със сърце на лъв.
Свободата ни съзиждал -
сред опасностите – пръв.

На бесило бил обесен.
Но безсилен бил врагът.
Възвишил се е до песен
Левски в стръмния си път.

На 18февруари 2021 година в група "Патиланци" отбелязваме 148 години от обесването на Васил Левски.
Направихме изложба и отдадохме почит към живота и делата на Васил Левски - борец за свобода и правда.

apostol-
apostol-
apostol-
apostol-
apostol-
apostol-